Ethereum: Vitalik Buterin đã không còn tin tưởng vào thuật toán proof of work!

Trong 1 trả lời với tài khoản Twitter @giacomozucco của Vitalik Buterin, nhà sáng lập dự án Ethereum. Anh ấy đã không còn tin tưởng vào thuật toán proof of work! Proof of Work có nghĩa là thuật toán bằng chứng công việc, hiện thuật toán này đang được sử dụng bởi Ethereum. Có lẽ tin đồn dự án Ethereum sẽ sớm thay đổi thuật toán sang thuật toán mới là Proof of Stake (bằng chứng cổ phần) sẽ sớm được thực hiện trong tương lai.

I don’t believe in proof of work!

Nguồn: @VitalikButerin

Tỷ giá Ethereum hôm nay

Vào thời điểm viết bài này trên Điểm Tin Bitcoin, đồng tiền Ethereum (ETH) đang có giá là $132.39, đứng thứ hạng 3 theo CoinMarketCap. Điểm Tin Bitcoin cập nhập tỷ giá Ethereum thời gian thực, đồng thời cung cấp công cụ chuyển đổi Ethereum sang BTC/USD… Mọi người có thể xem tỷ giá Ethereum và đầy đủ thông tin về Ethereum như vốn hoá, giao dịch 24 giờ và biểu đồ giá tại link dưới.

Xem tỷ giá Ethereum hôm nay: https://diemtinbitcoin.com/ty-gia/ETH/ethereum/

  • USD
  • EUR
  • GPB
  • AUD
  • JPY

Tin tức Ethereum mới nhất

The first eth2.0-specs commit is 6 month old 🎉 Tons of phase 0 and phase 1 progress. Plausible timing for 2019:

* Q2: phase 0 spec freeze
* Q3: phase 1 spec freeze
* Q4: phase 0 launch

https://t.co/PYSzNjCOaB

1. Today we're excited to release an alpha version of the Playground, a full end-to-end demo/sandbox for generalized state channels built with the Counterfactual framework. Go play! → https://t.co/udhrc8PRpi

⚡️Embark v4.0 is now released!⚡️

After months of hard work we're finally ready to announce that Embark v4 is out and ready to use for everyone!

✅ Cockpit
✅ Debugger
✅ Better integration with existing tooling

Read the full announcement 👇

https://t.co/HcU1mgbjeB

🇿🇦 ETHCapeTown is in 5 weeks!

Want to be part of the first ETHGlobal event on the continent?

👉Applications are still open: https://t.co/83ydRHDH0r

@ETHCapeTown

Xem thêm...
Điểm Tin Bitcoin
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare