Ethereum Classic thông báo Fork thành công

Quảng Cáo

Theo thông báo mới nhất từ nhà phát triển Ethereum Classic đã fork thành công. Fork diễn ra tại khối 5,899,999 được gọi là quả bom độ khó (difficulty bomb) trong mã nguồn ETC. Tất cả người dùng mạng lưới Blockchain Ethereum phải cập nhật phần mềm mới để loại bỏ một tính năng được tạo ra làm tăng độ khó cho hoạt động khai thác tiền ảo Ethereum.

Twitter: https://twitter.com/blockonomi/status/1001722440614121472
Xem thêm: Blockonomi.com

Điểm Tin Bitcoin
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare