Bài viết hay

#Binance Thêm các cặp giao dịch XRP/BNB, IOTA/USDT, XLM/USDT và TUSD/USDT

Quảng Cáo

Thông báo Twitter của Binance

#Binance Adds XRP/BNB, TUSD/USDT, XLM/USDT and IOTA/USDT Trading Pairs

Sàn giao dịch tiền ảo Binance vừa thông báo trên Twitter ngày 31/5/2018 về việc thêm 4 cặp tiền ảo vào hệ thống là XRP / BNB, IOTA / USDT, XLM / USDT và TUSD / USDT.

Thông báo Binance trên Twitter

Xem thêm: https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360004408631

Điểm Tin Bitcoin
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare