Home Sự Kiện [16/01/2019] Ethereum: Mainnet Hard Fork Ethereum tại khối #7080000

[16/01/2019] Ethereum: Mainnet Hard Fork Ethereum tại khối #7080000

by Tú Phạm

Mainnet Hard Fork Ethereum sẽ diễn ra tại khối #7080000 vào ngày 16/01/2019 hoặc có thể sớm hơn. Tin này được xác nhận bởi Péter Szilágyi, Team lead dự án Ethereum.

#Ethereum Constantinople mainnet hard fork scheduled for block #7080000, estimated around the 16th of January, 2019!

Nguồn: @peter_szilagyi

Tỷ giá Ethereum hôm nay

Vào thời điểm viết bài này trên Điểm Tin Bitcoin, đồng tiền Ethereum (ETH) đang có giá là $132.39, đứng thứ hạng 3 theo CoinMarketCap. Điểm Tin Bitcoin cập nhập tỷ giá Ethereum thời gian thực, đồng thời cung cấp công cụ chuyển đổi Ethereum sang BTC/USD… Mọi người có thể xem tỷ giá Ethereum và đầy đủ thông tin về Ethereum như vốn hoá, giao dịch 24 giờ và biểu đồ giá tại link dưới.

Xem tỷ giá Ethereum hôm nay: https://diemtinbitcoin.com/ty-gia/ETH/ethereum/
[ccpw id=”1005″]

Related Posts

Leave a Comment